Συντάκτης: Food & Beverage Marketing Team

Η ομάδα μάρκετινγκ του Food and Beverage περιλαμβάνει ανθρώπους που δημιουργούν περιεχόμενο με στόχευση ή χωρίς. Από την απλή παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών που απλά χαίρουν της εκτίμησης του μέσου, έως στοχευμένη προβολή κατά παραγγελία. Οι στοχευμένες προβολές θα φέρουν πάντα την ένδειξη "Sponsored Post" ώστε να είναι πάντα διαφανής η πρόθεση στήριξης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, κατά παραγγελία.