Συντάκτης: Panagiotis Stathoulis

Ο Παναγιώτης Σταθούλης είναι εκπαιδευτής ενηλίκων στην σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων στον "ΟΜΙΛΟ ΟΜΗΡΟΣ" και δημιουργός του κύκλου σπουδών Bar Management. Επίσης παραδίδει μαθήματα Coaching Bar και είναι εισηγητής διαδικτυακών σεμιναρίων. Τα τελευταία είκοσι έτη έχει εργαστεί σαν στέλεχος στον επισιτιστικό τομέα σε διεθνείς και εγχώριες αλυσίδες ξενοδοχείων με εξειδικευμένο αντικείμενο τη Διοίκηση του Bar και την Εξυπηρέτηση Πελατών.