Συντάκτης: Hotel Training

Η Hoteltraining είναι μια πλατφόρμα διαδικτυακών σεμιναρίων που προσφέρει την ευκαιρία αποκτήσει κανείς γνώσεις σε όλες τις ειδικότητες της φιλοξενίας. Είναι μέλος του CPD Certification Service και δίνει πιστοποίηση για τα σεμινάρια της. Ο Παύλος Παπαδάκης, είναι ο ιθύνων νους της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και με την πολύτιμη βοήθεια των συνεργατών του, καταφέρνουν να δώσουν λύσεις στον τομέα της απομακρυσμένης ξενοδοχειακής εκπαίδευσης.