Συντάκτης: Hellenic Hotels Team

Το Hellenic Hotels είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό που συγκεντρώνει τα καλύτερα άρθρα στον τομέα του τουρισμού. Η ομάδα μας ψάχνει στο διαδίκτυο και μοιράζεται θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα τους αναγνώστες. Επιλέγουμε ιστορίες με αυθεντικότητα και πάθος. Πιστεύουμε στην καλή θέληση πιστεύουμε στους καλούς ανθρώπους και μοιραζόμαστε τις ιστορίες τους, προκειμένου η φωνή τους, να ταξιδέψει ακόμα παραπέρα.