Το Food and Beverage Magazine είναι
ένα εδραιωμένο έντυπο του χώρου.

Κάνουμε ένθερμα αυτό που υποστηρίζουμε. Την διασπορά της γνώσης από επαγγελματίες προς επαγγελματίες. Αυτό μας φέρνει όλο και περισσότερο κοντά στον στόχο μας, να γίνουμε ένας σημαντικός πυλώνας ενημέρωσης και επιμόρφωσης στον επισιτιστικό χώρο.

Ένα μέσο που επιμορφώνει και ψυχαγωγεί

το food & beverage magazine ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Οι αρθρογράφοι του Food & Beverage Magazine είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες στον τομέα τους.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΔΙΑΡΚΩΣ